SASTAMALA 2017 – 2019

Näyteikkuna

Hieman ennustetta ja tavoitteita

  • Uusi valtuusto pääsee heti laatimaan kaupungin strategiaa. Uusi onkin tarpeen koska viime laadinnan jälkeen on kuntien pelikentälle tullut uusi iso peluri Sote.
  • Sotepuolen investoinnit pidetään tekemättä kun on täysin auki mitä maakuntahallinto tarvitsee 2019 jälkeen.
  • Investoinnit kohdistetaan pääosin kouluihin (Varila ensin ja sitten Uotsola). Varilan suunnittelu on menossa ja kaupungin uuden Teknisen Johtajan on syytä pikaisesti ottaa ohjaava vetovastuu hankkeesta. Käytännön osaajana hän varmistanee, että suunnitteluvaiheessa syntyvä hankkeen kustannus pysyy arvioidussa noin 8 miljoonan euron tasossa ja saadaan laadukas opinahjo.
  • Torin suunnittelulle on budjetissa määräraha tälle vuodelle ja suunnittelu on syytä käynnistää kaavoituspuolen vastustuksesta huolimatta. Aikoinaan ideoin ja lainasin muiden ideoita Tyrvään Sanomien palstalla.
  • Kun Soteen liittyvä lainsäädäntö on täysin auki, tulee pikimmiten käynnistää aiheeseen liittyvä riskikartoitus. Tarkoittaa käytännössä Hazop-analyysiä. Suomeksi tämä on jotakuin entäs-jos analysointi. Uusi elinkeinojohtaja tuntee prosessin ja tämä on sovellettavissa Soten vaikutusten ennakointiin. Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi mukaan analyysiryhmään.
  • Vaaliteemaksi nousee uimahalliasia. Tuleva valtuusto linjaa asian ja mielellään kauden alkuvaiheessa, koska Kiikan järkevä käyttöikä lähenee loppuaan. 2008 valmistui Vammalan tekemä viimeisin kaavailu Pilven tontille ja hankkeen hintalappu oli silloin noin 8,3 miljoonaa Euroa ilman tekovaiheen kustannusvarauksia. Suunnittelua on tehty vain muutaman arkkitehtikuvan verran ja näistä esitin kritiikkiä jo 8 vuotta sitten.  Moinen tummanvihreä rumilus ei istu Pilven tontille Rautaveden rantamaisemaan. Hopun koulun (uudemman) paikalle Itsenäisyydentien suuntaisesti olisi hyvä paikka. Kova tontti ja rakennus näkyvällä paikalla markkinoisi itseään ja Sastamalaa. Sijainti täydentäisi Hopun urheilupuistoa.
  • Kaavoitus; Häijään asuntoalue on edelleen kesken kuten oli 4 vuotta sitten? Loppuunsaattamiselle on vihdoin saatava yksityiskohtainen aikataulu, jota myös tuleva Ympäristölautakunta seuraa kuukausittain. Patrian alueen teollisuuskaavan aikataulutus vastaavasti ja seuranta samoin. Valtuuston hyväksymä budjetti edellyttää kaavoituksen aikataulutusta.
  • Käytännössä kaupunginjohtajan sanoin; Tehdään oikeita asioita ja oikein

Rakennamme Sastamalaa

Aikanaan televisiossa sanottiin ”rakentaminen ei lopu koskaan”.  Tämä pitää hyvin paikkansa. Koko ihmiskunnan ajan on ollut rakentamista. Ensin asumuksia ja sitten muuta. On rakennettu suojaa vihollisia vastaan ja kansa halusi myös sirkushuveja. Tästä on Rooman keskustassa näkyvissä valtavat rauniot noin 2000 vuoden takaa.

Sastamalaakin rakennetaan. Kunnan isompia investointeja on alkamassa taas ensi vuonna eli Varilan koulu. Kouluihin investoinnit ovat seuraaviakin hankkeita. Mouhijärven yhtenäiskoulun vaihe 2 tulee lähivuosina tehtäväksi. Aarno koti rakentuu kunhan paikka varmentuu.

Kaavoitettuja omakotitontteja löytyy eri puolelta kuntaa lukuun ottamatta Häijäätä, joka on vuosia ollut ongelma. Parin viime vuoden aikana on varsinkin yksityiselle sektorille myönnetty jopa ehkä aiempia vuosia enemmän rakennuslupia. Kaupan alalle Mouhijärvelle Citymarket ja Levorannan laajennus.  Carunia on edelleen hakenut satakunta puistomuuntamolupaa vuosittain.

Toistaiseksi yhtään kerrostalolupaa ei ole käsitelty. Kerrostalojen rakentamista on Vammalan keskustassa haitannut tyhjät uudet asunnot. Tilanne on muuttumassa kun kevään aikana loput Tähtirannan asunnot  menevät kaupaksi.

Olen seurannut Vammalan ja Sastamalan väestönkasvun määrää viime aikoina. Huolestuttava on laskusuunta ja tämä näkyy asuntorakentamisessa. Kukkurin tontit ovat onneksi nyt saatu myyntiin. Häijään keskustaan saatiin kaava, joka mahdollistaa asuntorakentamista. Raivion kaava valmistuu lähiaikoina.

Sastamalan Rakennusjärjestystä uudistettiin 2 vuotta sitten siten, että ilmoitusmenettelyä vähennettiin merkittävästi. Tämän ansiosta rakennuslupapuoli voi keskittyä oikeisiin töihin. Sastamala otti Pirkanmaalla ensimmäisenä käyttöön sähköisen lupahaun eli Lupapisteen. Vuonna 2016 Lupapisteen kautta haettiin 60 % luvista. Omakin lupupahakuni on menossa tätä kautta ja yllätyin haun helppoudesta.

Rakennuslautakunta on käsitellyt lupa-asioita hakijalähtöisesti. Tarvittaessa on neuvottu hakijaa ja pyritty löytämään ratkaisu, jolla lupa voidaan myöntää. Tulevaankin Ympäristölautakuntaan pitää valita alan osaajia ja edustus pitää olla eri puolelta laajaa kuntaamme. Lisähaaste on poikkeamisluvista päättäminen. Kuluvalla kaudella liian moni poikkeamislupa on pitänyt muuttaa valmistelun jälkeen. Valmistelijat ovat unohtaneet Sastamalan strategian sana MAHDOLLISTAVA. Rakentamisen pitää olla mahdollistavaa kun Maankäyttö ja rakennuslaki on kirjoitettu mahdollistavaksi.

Rakennustarkastaja ja yhtä lukuun ottamatta koko rakennusvalvonnan henkilöstö vaihtui kuluvan valtuustokauden aikana. Kokenut rakennuslautakunta helpotti muutosvaihetta. Muutokset aiheuttivat myös muutoksia toimintatavoissa ja tässä oli hieman hakijoissa totuttelemista. Kaikki hyväksymiskelpoiset luvat saatiin myönnettyä ja tavoitteena on lyhentää lupaprosessia. Lupapiste on tähän hyvä työkalu. Ylikunnallinen rakennusvalvonta onneksi kaatui ministeri Gran-Laasosen toimesta. Säästöjä muutoksesta ei olisi tullut ja lupahinnat olisivat korkeat, lähes Tampereen tasolla. Pelko rakennusvalvonnan kasvottomuudesta poistui myös

Hyvää Kevättä kaikille                                                                                                                Pentti Jarkko

Rak. ltk. puh.joht.                                                                                                        Valtuutettu (kesk.)