SASTAMALA 2017 – 2019

Hieman ennustetta ja tavoitteita

  • Uusi valtuusto pääsee heti laatimaan kaupungin strategiaa. Uusi onkin tarpeen koska viime laadinnan jälkeen on kuntien pelikentälle tullut uusi iso peluri Sote.
  • Sotepuolen investoinnit pidetään tekemättä kun on täysin auki mitä maakuntahallinto tarvitsee 2019 jälkeen.
  • Investoinnit kohdistetaan pääosin kouluihin (Varila ensin ja sitten Uotsola). Varilan suunnittelu on menossa ja kaupungin uuden Teknisen Johtajan on syytä pikaisesti ottaa ohjaava vetovastuu hankkeesta. Käytännön osaajana hän varmistanee, että suunnitteluvaiheessa syntyvä hankkeen kustannus pysyy arvioidussa noin 8 miljoonan euron tasossa ja saadaan laadukas opinahjo.
  • Torin suunnittelulle on budjetissa määräraha tälle vuodelle ja suunnittelu on syytä käynnistää kaavoituspuolen vastustuksesta huolimatta. Aikoinaan ideoin ja lainasin muiden ideoita Tyrvään Sanomien palstalla.
  • Kun Soteen liittyvä lainsäädäntö on täysin auki, tulee pikimmiten käynnistää aiheeseen liittyvä riskikartoitus. Tarkoittaa käytännössä Hazop-analyysiä. Suomeksi tämä on jotakuin entäs-jos analysointi. Uusi elinkeinojohtaja tuntee prosessin ja tämä on sovellettavissa Soten vaikutusten ennakointiin. Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi mukaan analyysiryhmään.
  • Vaaliteemaksi nousee uimahalliasia. Tuleva valtuusto linjaa asian ja mielellään kauden alkuvaiheessa, koska Kiikan järkevä käyttöikä lähenee loppuaan. 2008 valmistui Vammalan tekemä viimeisin kaavailu Pilven tontille ja hankkeen hintalappu oli silloin noin 8,3 miljoonaa Euroa ilman tekovaiheen kustannusvarauksia. Suunnittelua on tehty vain muutaman arkkitehtikuvan verran ja näistä esitin kritiikkiä jo 8 vuotta sitten.  Moinen tummanvihreä rumilus ei istu Pilven tontille Rautaveden rantamaisemaan. Hopun koulun (uudemman) paikalle Itsenäisyydentien suuntaisesti olisi hyvä paikka. Kova tontti ja rakennus näkyvällä paikalla markkinoisi itseään ja Sastamalaa. Sijainti täydentäisi Hopun urheilupuistoa.
  • Kaavoitus; Häijään asuntoalue on edelleen kesken kuten oli 4 vuotta sitten? Loppuunsaattamiselle on vihdoin saatava yksityiskohtainen aikataulu, jota myös tuleva Ympäristölautakunta seuraa kuukausittain. Patrian alueen teollisuuskaavan aikataulutus vastaavasti ja seuranta samoin. Valtuuston hyväksymä budjetti edellyttää kaavoituksen aikataulutusta.
  • Käytännössä kaupunginjohtajan sanoin; Tehdään oikeita asioita ja oikein

Vastaa