Tavoitteitani valtuustokaudelle 2021-25

Nykyisen valtuustopaikan uusinta

Valtuusto päättää nykyisin hyvin vähän asioita mutta isoja ja tärkeitä asioita. Valtuusto linjaa kaupungin toiminnan. Budjetti on isoin päätösasia. Näillä ratkaistaan isoja suuntaviivoja  tuleville vuosille. Sote pistää budjettiasiat uuteen asentoon. Hyvä asia on, että isoin epävarmuustekijä budjetista poistuu. Huono asia on, että investointikyky todennäköisesti putoaa.

Paikka Ympäristö – tai Tekn. lautakuntaan

Näiden kautta pääsee vaikuttamaan investointeihin tai kaavoitukseen. Kuluvalla valtuustokaudella on vaihtunut koko Maankäytön johtava puoli ja koko rakennustarkastajakenttä. Sastamalan maine ja maankäyttöpuolen edistyneisyys ovat olleet sen verran korkeaa tasoa, että virkoihin on löytynyt kovan kokemuksen ja osaamisen omaavat henkilöt.

Puheenjohtajana Rakennuslautakunnassa ja Ymp.lautakunnassa , jota olen tehnyt reilut 12 vuotta, pystyy vaikuttamaan hyvin hankevalmisteluun.

Kaavoitus on saatu siihen pisteeseen, että tontteja löytyy. Huiskon alueelle käynnistyy nopea lisäkaavoitus kun vapaat alueen tontit yht.äkkiä menivätkin kaupaksi. Nosti asian esiin tammikuun lopulla 2021. Teollisuustonttien kohdalla joulukuun valtuustossa nostamani markkinointiasia etenee työryhmässä, jossa on yrityspalvelu sekä muutama paikallisen yrittäjä.

Rakennuslupien käsittelyaika on on pudonnut merkittävästi ja on nyt luokkaa 2 viikkoa kunhan tarvittava aineisto on käsittelijöillä.

Vammalan keskustan kaavahanke etenee sekä muutama muukin keskustaan liittyvä juttu. Näistä julkistellaan asioita kunhan asioihin liittyvä yksityinen sektori on siihen valmis.

Kylien tonttitarjonnan aktivoiminen

Kylien tonttitarjontaan ja kysyntään näyttää edelleen vaikuttavan Vesi-ja viemäriverkko sekä valokuituverkko. Haja-asutusalueiden omakotitaloista tuli pula 2020 kun korona ajoi etätöihin. Etätöistä näyttää tulevan pysyvämpi ilmiö ja varsinkin Ellivuoren loma-asuntokaavan muutos vakituisen asumisen sallimiseksi saa lisää painetta.

Tasapuolinen kohtelu kunnan eri alueille

Keskustapuolue on toiminut tämän mukaan joskin Vammalan keskusta on ollut hieman paitsiossa. Tätä korjataan jo nyt ja tulee parempaan malliin tulevalla valtuustokaudella.

Vanhusten asiat

Vanhuspalveluihin näyttää investoivan vain yksityinen puoli. Kotihoitopuolella kaupungin tulee ryhdistäytyä.

Keskusta-alueen palvelutarjonnan ja viihtyvyyden kehitys

Torialue / pysäköinti (10-korttelin rakentaminen tuo paineen ratkaista asia). Meijerin alueen suunnittelu ja kaavoitus loppuun. Siinä on Vammalan arvokkain paikka vajaakäytössä. Tori – Pororanta; kaavoitus menossa ja keskustan ideakilpailun aineisto on käytössä. Uimahallikonseptiin on haussa uudenlainen ratkaisu, joka näyttää etenevän.

Kiikoisten ABC:n alueen kehitys ja markkinointi

Alue on lähes sijainniltaan vastaava kuin Häijää Porista katsoen. Tonttireserviä löytyy ja liikenneyhteydet kunnossa. Kehityksellä turvataan Kiikoisten palveluja ja koulun säilyminen. Tämä on pöydällä kevään 2021 yhteisideoinnissa yrittäjien kanssa.

Toimintatapojani en lupaa muuttaa eli tulevallakin kaudella

  • tarkkaa taloudenpitoa; minulla on tapana seurata oman vastuualueen kulujen ja tulojen toteutumista. Ei ole ollut budjettiylityksiä
  • uudistuksia kaupungin toimintatapoihin edelleen
  • kilpailutus (ei osata, tavoitteet epäselvät, on tarvinnut auttaa)
  • lähiruoka kaupungin laitoksiin (kuten Raumalla)
  • ammattitaitoa ja asukaslähtöisyyttä päätöksentekoon
  • 35 vuotta työelämässä on opettanut asioita ja miten asioita viedään eteenpäin Insinöörijärjellä ja projektipäällikkökokemuksella on käyttöä Sastamalassa
  • tunnen hyvin kaupungin organisaation toiminnan 16v lautakuntakokemuksella. Osallistun mielelläni asioiden suunnitteluvaiheessa virkamiesten palavereihin kun oma ajankäyttöni mahdollistaa lähteä kaupungintalolle kesken päivän.
  • asukaslähtöisyys